Logga Metoouppropen
Orange Square

De förtroendevalda

Styrelsen

Föreningen Samordningen Metoouppropen har på vårt årsmöte gemensamt beslutat om vilka som ska ingå i föreningens styrelse.

Anna Velander Gisslén, ordförande (#metoobackstage) 

Maria Karlsson, vice ordförande (#obekvämarbetstid)

Maria Larsson, kassör (#nödvärn) 

Johanna Lindqvist, sekreterare & pressansvarig (#deadline)

Hillevi Ganetz, ledamot (#akademiuppropet)

Maria Sandgren, suppleant

 

Kontakt: info@metoouppropen.se

Föreningen Samordningen Metoouppropen har på vårt årsmöte gemensamt beslutat om vilka som ska ingå i föreningens styrelse.

Anna Velander Gisslén, ordförande (#metoobackstage)

Maria Karlsson, vice ordförande (#obekvämarbetstid)

Agnes Olsson, kassör (#lättaankar)

Johanna Lindqvist, pressansvarig (#deadline)

Banesa Martinez Roldan, sekreterare (#killtheking)

Ingrid Elsiedotter (#givaktochbitihop)

Sara Zommorodi (#tystnadtagning och #skådespelerskorsomrasifieras)  

Kontakt: info@metoouppropen.se