Om oss

Samordningen Metoouppropen är en ideell förening vars verksamhet syftar till att göra röster från kvinnor, icke-binära och transpersoner hörda samt erbjuda en plattform för långsiktigt hållbar samverkan.

Vår målsättning är ett jämställt samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor samt sexuella trakasserier och andra övergrepp. Genom ett intersektionellt perspektiv verkar vi för att synliggöra olika strukturer i samhället som motverkar jämställdhet.

Samordningen Metoouppropen är en religiöst och partipolitiskt obunden förening med utgångspunkt i en feministisk och antirasistisk grundsyn.