Logga Metoouppropen
Orange Square
Illustration om oss

Historien

Om oss

I Sverige hände något unikt.

Samtidigt som hela världen kokade under hashtaggen Metoo började svenska kvinnor och ickebinära organisera sig för att dela erfarenheter och kollektivt sätta ner foten mot sexism, trakasserier och övergrepp. Den tystnadskultur som rått i generationer revs ner och i hemliga Facebookgrupper delade kvinnor erfarenheter om vad de utsatts för endast på grund av sitt kön.

Kamporganisationen

Inom några veckor skapades 65 olika upprop vilka publicerades i olika medier. Först ut var skådespelerskorna som samlades under #tystnadtagning. Sedan följde bland andra jurister, socialarbetare, handelsanställda, sjökvinnor, akademiker och journalister. Först handlade det om branschupprop, men även kvinnor inom olika sociala grupper organiserade sig. Så som funktionsnedsatta, kvinnor med erfarenhet av våld i hemmet och kvinnor med erfarenhet av prostitution.

Facebookgruppen Samordningen Metoouppropen bildades så att initiativtagare för de olika metoouppropen kunde komma i kontakt med varandra. Medlemmarna blev ett starkt nätverk som började forma en gemensam kamp för att påverka både inom respektive område och politiskt på olika nivåer. 

Sedan 2019 är Samordningen Metoouppropen en förening som bedriver påverkansarbete för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor.

Illustration om oss

Historien

Om oss

I Sverige hände något unikt under hösten 2017 och våren 2018.

Samtidigt som hela världen kokade under hashtaggen Metoo började svenska kvinnor och ickebinära organisera sig för att dela erfarenheter och kollektivt sätta ner foten mot sexism, trakasserier och övergrepp. Den tystnadskultur som rått i generationer revs ner och kvinnor delade erfarenheter i hemliga Facebookgrupper om vad de utsatts för endast på grund av sitt kön.

Grupperingen

Inom några veckor skapades 65 olika upprop vilka publicerades i olika medier. Först ut var skådespelerskorna som samlades under #tystnadtagning. Sedan följde bland andra jurister, socialarbetare, handelsanställda, sjökvinnor, akademiker och journalister. Först handlade det om branschupprop, men även kvinnor inom olika sociala grupper organiserade sig. Så som funktionsnedsatta, kvinnor med erfarenhet av våld i hemmet och kvinnor med erfarenhet av prostitution. Facebookgruppen Samordningen Metoouppropen bildades så att initiativtagare för de olika metoouppropen kunde komma i kontakt med varandra. Medlemmarna blev ett starkt nätverk som började forma en gemensam kamp för att påverka både inom respektive område och politiskt på olika nivåer. 

Sedan 2019 är Samordningen Metoouppropen en förening som bedriver påverkansarbete för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor.