Om oss

Föreningen Samordningen metoouppropen startades 2018 och är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening som utgår från en feministisk och antirasistisk grundsyn. Föreningen jobbar för att kvinnor, ickebinära och transpersoner ska få höras i metoofrågor. Hos oss finns ett brett nätverk av engagerade personer som jobbar för att skapa ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och synliggöra strukturer som motverkar jämställdhet.

I och med att fler och fler kvinnor världen över under hösten 2017 skrev #metoo i sina sociala medier öppnades ett fönster. Sexism och övergrepp stod på den globala agendan och var ämnet alla pratade om. 

I Sverige skedde något unikt. Kvinnor och ickebinära i olika branscher och sociala grupper mobiliserade sig och satte ner foten. Vi var inte tysta längre om det vi fått utstå bara för att vi är kvinnor.

Maja Stridsberg kontaktade Ida Östensson med förslag om att starta en grupp på Facebook där initiativtagare för de olika upprop som börjat publiceras kunde komma i kontakt med varandra. Den 16 november 2017 startade Ida Östensson Samordningen metoouppropen. Medlemmarna i gruppen ökade snabbt i antal då uppropen gick från 3 till 65 stycken på några veckor.

Emmy Lilliehorn tillsattes som administratör och fick så småningom hjälp av Elin Andersson. Deras arbete gick ut på att planera publiceringsdatum för kommande upprop så att de inte skulle krocka, samt sätta människor i kontakt med varandra.

Efterhand förändrades behoven. Medlemmarna i Samordningen metoouppropen utgjorde ett starkt nätverk och började samtala om en gemensam kamp oberoende av grupptillhörighet. En vilja att påverka politiskt växte fram. 

Efter möten i Riksdagen, debattartiklar och sju gemensamma krav till politikerna var Samordningen metoouppropen en förlängd röst för alla kvinnor som vittnat om övergrepp. För att säkra samordningens överlevnad bildades föreningen Samordningen metoouppropen. 

“Vi utgjorde ett systerskap i praktiken. Vi står bredvid varandra fastän vi är så olika. Då har vi sagt nästan allt i och med det. Jag är stolt och tacksam över att ha varit med om det här och är helt övertygad om att samordningen spelat stor roll för Sveriges #metoo-uppror”, säger Emmy Lilliehorn.