Logga Metoouppropen
Orange Square
Illustration om oss

Bidra till kampen

Medlemskap

Bli stöttande medlem och bidra till arbetet mot en mer jämställd värld

Vi i #metoouppropen behöver dig i kampen! Ditt medlemskap är viktigt och bidrar till att stärka föreningens röst i vårt arbete.

Att blir stöttande medlem är gratis och innebär inga åtaganden från din sida – det är ett sätt att visa att du stöttar föreningen Samordningen Metoouppropens arbete i kampen för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor.

Tack vare ditt medlemskap stärks föreningen och dess möjligheter att söka stöd, skapa samarbeten och i andra sammanhang kunna visa att vi har en stark medlemsbas. Styrelsen arbetar ideellt för att driva de frågor föreningen står för.

Vi tror på kraften i gemenskap och solidaritet för att skapa verklig förändring. Följ vårt arbete på Facebook och Instagram.

Tack för att du stöttar vårt arbete!

Illustration om oss

Bidra till kampen

Medlemskap

Bli stöttande medlem och bidra till arbetet mot en mer jämställd värld

Vi i #metoouppropen behöver dig i kampen! Ditt medlemskap är viktigt och bidrar till att stärka föreningens röst i vårt arbete.

Att blir stöttande medlem är gratis och innebär inga åtaganden från din sida – det är ett sätt att visa att du stöttar föreningen Samordningen Metoouppropens arbete i kampen för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor.

Tack vare ditt medlemskap stärks föreningen och dess möjligheter att söka stöd, skapa samarbeten och i andra sammanhang kunna visa att vi har en stark medlemsbas. Styrelsen arbetar ideellt för att driva de frågor föreningen står för.

Vi tror på kraften i gemenskap och solidaritet för att skapa verklig förändring. Följ vårt arbete på Facebook och Instagram.

Tack för att du stöttar vårt arbete!