Logga Metoouppropen

För din skull

Integritetspolicy

Privacy Policy och Användarvillkor

 

Sammanfattning

Metoouppropen tar integritetsfrågor på allvar, skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Dessa allmänna villkor gäller för registrering på vår hemsida. De allmänna villkoren kan uppdateras och förändras, vilket du också accepterar. Genom att du registrerar dig intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

 

Uppgifter som samlas in/Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt lämnar till oss genom kontaktformuläret. Du avgör om du vill lämna dessa uppgifter till oss eller inte. Genom att du kontaktar oss via formuläret samtycker du till att vi behandlar uppgifterna om dig för det angivna syftet.

Vi kan också komma att samla in:

  • teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder; 
  • information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet; 
  • platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst. 

 

Cookies

En cookie är en fil som innehåller en identifikation av din webbläsare. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som namn, adress etc. En cookie sparas i den enhet du använder för tillgång till Tjänsten (t ex dator, mobil, surfplatta), för att en webbplats ska känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din enhet blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar. 

Metoouppropen använder sig av flera olika cookies, så som sessionscookies, insamlingscookies, funktionscookies och flashcookies. Detta innebär att hemsidan använder cookies som hämtar in information, som exempelvis unikt datorID, från användarens dator (insamlingscookies). En del cookies (sessioncookies) raderas om du varit inaktiv en viss tid. 

 

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden. Villkorsändring Vi har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade allmänna villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga. Överlåtelse Dessa allmänna villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom din användning, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Gällande lag och tvistlösning Dessa allmänna villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.