Logga Metoouppropen

Källor

Forskning

Här anger du underrubrik

Här fyller du i din artikeltext

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fakta

Forskning

Här fyller du i underrubrik.

Här fyller du i din artikeltext

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nationella genussekretariatet om sexuella trakasserier
https://www.gu.se/nsfg/verksamhet/sexuella-trakasserier

Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport
https://niva.org/nordisk-forskning-om-sexuella-trakasserier-presenteras-i-ny-rapport/

Forskning om tystnadskultur kan förebygga sexuella trakasserier inom scenkonsten
https://via.tt.se/pressmeddelande/forskning-om-tystnadskultur-kan-forebyggasexuella-trakasserier-inom-scenkonsten?publisherId=3236277&releaseId=3308938

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord
https://www.forskning.se/2020/09/03/sexuella-trakasserier-pa-jobbet-okar-riskenfor-sjalvmord/

Forskningsstudien om sexuella trakasserier i akademin
https://ki.se/samverkan/forskningsstudien-om-sexuella-trakasserier-i-akademin

Universitetet och högskolerådets utredning om sexuella trakasserier inom akademin
https://www.uhr.se/publikationer/publikationsbutiken/universitets-och-hogskolorsarbete-mot-sexuella-trakasserier/

Projekt: Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare?
https://www.forskning.se/2020/09/03/sexuella-trakasserier-pa-jobbet-okar-riskenfor-sjalvmord/

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-sexuella-trakasserierfran-
patienter-och-omsorgstagare

 

Har du ytterligare forskningsartiklar som du vill dela med dig av?

Meddela oss, så tar vi kontakt och kollar upp relevansen. Kanske kommer just ditt bidrag med på källreferenslistan.