Offend me and meet my megaphone

En femtedel av alla världens kvinnor utsätts för sexuella övergrepp innan de fyllt 15 år.

Samordningen Metoouppropen är en ideell förening vars verksamhet syftar till att göra röster från kvinnor, icke-binära och transpersoner hörda samt erbjuda en plattform för långsiktigt hållbar samverkan. Vår målsättning är ett jämställt samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor samt sexuella trakasserier och andra övergrepp. Genom ett intersektionellt perspektiv verkar vi för att synliggöra olika strukturer i samhället som motverkar jämställdhet.

Samordningen Metoouppropen är en religiöst och partipolitiskt obunden förening med utgångspunkt i en feministisk och antirasistisk grundsyn.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi gör eller undrar du något som berör vår verksamhet? Du är varmt välkommen att höra av dig till oss.