Våra åtgärdsförslag

Våra sju åtgärdsförslag som lämnades över till dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér den 6 mars 2018:

1. Metoo-uppropens kompetens ska användas i statliga utredningar

Efter #metoo-uppropen har flera utredningar aviserats, och ett av dem handlar om att Jämställdhetsmyndigheten ska samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Initiativtagarna till #metoo-uppropen vill att uppropens kunskap ska användas i dessa utredningar, exempelvis genom att vara referensgrupp.

2. Bättre sex- och samlevnadsundervisning

Nyligen visade en granskning från Skolinspektionen att skolorna inte tar sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisning. Därför bör sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning införas som obligatoriskt ämne i alla utbildningar för skol- och förskolepersonal.

3. Inför en nationell visselblåsarfunktion för landets skolor

Visselblåsarfunktionen ska inrättas av Skolinspektionen som också ska få mandat att belägga skolor med vite för bristande arbete mot sexuella trakasserier. Elever och skolor ska kunna använda visselblåsarfunktionen för att slå larm om skolor där övergrepp och trakasserier förekommer.

4. Sexuellt våld som del i utbildningen för flera yrken

Uppropen kräver att yrkesgrupper som jurister, poliser, socionomer, personalvetare och vårdpersonal får lära sig om bland annat sexism, destruktiva könsroller och samtycke under sin utbildning.

5. Ökad satsning på vården och kvinnojourer

Initiativtagarna vill också att det ska bli lättare för utsatta personer att få ekonomiskt stöd när de försöker ta sig ur en relation eller en anställning som innebär sexuella övergrepp.

6. Skärp kraven på att arbetsgivare är aktiva i arbetet mot trakasserier

Kravet att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier efterlevs inte av många arbetsgivare. Därför måste kraven bli tydligare på arbetsgivarna och DO ska tillhandahålla bättre material för att stötta arbetsgivarna i det arbetet.

7. Fler anmälningar om sexuella trakasserier på jobbet ska utredas

DO har huvudansvar för att utreda anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet, men myndigheten driver bara vidare prejudicerande fall. Det behövs fler utredningar, tycker de samlade #metoo-uppropen.