Integritetspolicy

Samordningen Metoouppropen värnar om din integritet. I Samordningen Metoouppropens integritetspolicy beskrivs hur föreningen behandlar personuppgifter som berör våra medlemmar, stödmedlemmar och andra personer med intresse i föreningen. Har du några frågor som berör vår integritetspolicy eller om du tycker att den är svår att förstå, är du varmt välkommen att kontakta Samordningen Metoouppropens styrelse via mail på styrelse@metoouppropen.se

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är en uppgift om en fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till denne. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandling av personuppgifter innebär all hantering av sådana, fysisk såväl som digital, och innefattar exempelvis insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. För ytterligare information om personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR), se datainspektionen.se.

§ 1 Personuppgiftsansvarig

Den ideella föreningen Samordningen Metoouppropen (802523-7556) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Samordningen Metoouppropen utför i enlighet med denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktperson för föreningens hantering av personuppgifter är Samordningen Metoouppropens styrelse som du når via mail på styrelse@metoouppropen.se.

§ 2 Behandling av personuppgifter

Vi samlar in den information som du lämnar ifrån dig när du blir medlem eller stödmedlem i Samordningen Metoouppropen och/eller använder våra tjänster, exempelvis när du kontaktar oss eller interagerar med Samordningen Metoouppropens webbapplikationer eller konton i sociala medier. Vid insamling av personuppgifter ber vi dig i regel att ge ditt uttryckliga samtycke. Personuppgifter som vi kan komma att samla in om dig innefattar följande:

 • Person- och kontaktinformation så som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samlas in helt eller delvis när du ansöker om någon form av medlemsskap, gör en beställning i vår webshop, anmäler dig till informationsutskick, kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med Samordningen Metoouppropen fysiskt eller via applikationer, web, e-post eller sociala medier.
 • Betalningsinformation så som kredit- och betalkortsdata och fakturauppgifter när du genomför ett köp i vår webbshop, ger en gåva eller betalar en medlemsavgift.
 • Information om ditt deltagande i föreningen så som namn och kontaktuppgifter, vilka frågor du intresserar dig för, vilka kompetenser du har, hur du önskar engagera dig i föreningen och bidra till föreningens verksamhet. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska frågor.
 • Information om hur du interagerar med föreningen fysiskt och/eller digitalt, däribland hur du använder, når, och lämnar föreningens tjänster och hur du interagerar med föreningens informationsutskick.
 • Bilder, filmer och ljudinspelningar som tas vid arrangemang som föreningen genomför eller vid arrangemang där föreningen deltar.

§ 3 Cookies

För att kunna använda Samordningen Metoouppropens webbapplikationer måste din webbläsare tillåta cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation och dess förändringar ska alla som besöker en webbplats som använder cookies informeras om detta. Samordningen Metoouppropens webbapplikationer använder cookies.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som Samordningen Metoouppropens webbapplikationer behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. När lägger en beställning via vår webbshop lagras varukorgen som en cookie på din dator för att vi skall kunna veta vilka produkter du valt att beställa tills dess att du har bekräftat din beställning. Cookies som lagras på din dator innehåller ingen personinformation eller annan meningsfull information som kan användas av utomstående.

§ 4 Ändamål med behandling av personuppgifter

Samordningen Metoouppropen samlar endast in personuppgifter som har stöd i gällande dataskyddsförordning (GDPR).

 • Person- och kontaktinformation och betalningsinformation samlas in och behandlas med avtalsrättslig grund för fullföljande av avtal och med legal grund i olika lagrav för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, däribland behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen.
 • Information om ditt deltagande i föreningen, information om hur du interagerar med föreningen samt bilder, filmer och ljudinspelningar samlas in med Samordningen Metoouppropens berättigade intresse som grund.

§ 5 Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas av Samordningen Metoouppropen och dess personuppgiftsbiträden lagras inom Sverige och EU.

Samordningen Metoouppropen lagrar aldrig dina personuppgifter utan att du givit ditt uttryckliga samtycke till detta. Samordningen Metoouppropen lagrar inte heller personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du kan när som helst återkalla samtycke som du tidigare lämnat. Se § 7 Rättigheter för dig som registrerad för ytterligare information om återkallelse av samtycke.

§ 6 Delning av personuppgifter

Samordningen Metoouppropen har i en del situationer behov av att anlita andra aktörer, däribland leverantörer av digitala lösningar, och kan därför komma att dela personuppgifter med sådan aktör. I de fall då annan aktör anlitas är sådan aktör personuppgiftsbiträde till oss. Samordningen Metoouppropen anlitar endast personuppgiftsbiträden för sådana ändamål som är förenliga med Samordningen Metoouppropens ändamål med behandling av personuppgifter som de beskrivs i § 4 Ändamål med behandling av personuppgifter.

Samordningen Metoouppropen kan komma att dela personuppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, däribland myndigheter, i sådana fall där Samordningen Metoouppropen är skyldiga att lämna ut personuppgifter i enlighet med lag eller myndighetsbeslut. Vid delning av personuppgifter med sådan aktör är det aktörens integritetspolicy och personuppgiftshantering som ska vara gällande.

§ 7 Rättigheter för dig som registrerad

Som medlem eller stödmedlem i Samordningen Metoouppropen, eller på annat sätt registrerad, har du enligt gällande lagstiftning bland annat rätt att

 • få tillgång till dina personuppgifter,
 • få felaktiga personuppgifter rättade,
 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga,
 • få veta hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter, samt
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Om du önskar utöva dina rättigheter eller har frågor som berör Samordningen Metoouppropens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Samordningen Metoouppropens styrelse via mail på styrelse@metoouppropen.se.

§ 8 Klagomål

Om du har klagomål på Samordningen Metoouppropens hantering av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till Samordningen Metoouppropens styrelse via mail på styrelse@metoouppropen.se. Du kan även kontakta Datainspektionen via telefon på 08-657 61 00 eller via mail på datainspektionen@datainspektionen.se. Se datainspektionen.se för ytterligare information.

§ 9 Ändringar i integritetspolicyn

Samordningen Metoouppropen förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att publicera den reviderade integritetspolicyn på metoouppropen.se.

Samordningen Metoouppropens integritetspolicy uppdaterades senast den 19 maj 2019.