VI ÄR SVERIGES
SAMORDNADE METOO-UPPROP

Från överlämnandet av Metoo-uppropens 7 förslag på vallöften. Historiska museet, mars 2018. Foto: Annahita Holmberg

DET HÄR ÄR VI

Vi är Sveriges samordnade metoo-upprop. Vårt nätverk består av 65 olika initiativ som startades av ideella krafter under hösten 2017. Tillsammans arbetar vi för ett tryggt och jämställt samhälle, fritt från sexism, trakasserier och andra former av övergrepp. För att nå dit bedriver vi påverkansarbete mot myndigheter, politiker och arbetsmarknadens parter.

DE 65 METOO-UPPROPEN

#akademiuppropet
Akademikernas upprop
Kontakt Lisa Salmonsson

 

#allmänhandling
Myndighetsanställdas upprop
Kontakt Ingrid Mårtensson
Ninna Trottner

 

#arbetsfel
HR/personalvetarnas upprop

 

#banaväg
Transportbranschens upprop
Kontakt Ninna Trottner
Tove WinigerThérèse Göterheim

 

#bortabrahemmavärst
Uppropet för kvinnor utsatta för våld i hemmet
Kontakt Hanna Kaiser Barnes, Karin Tennemar

 

#dammenbrister
Finlandssvenska uppropet

 

#deadline
Journalisternas upprop
Kontakt Johanna Lindqvist, Emma Lindqvist

 

#givaktochbitihop
Försvarsmaktens upprop

 

#hjälpaintestjälpa
Personliga assistenternas upprop

 

#ickegodkänt
Skolpersonalens upprop
Kontakt Ulrika Konstig

 

#ikulturarbetarnasrum
Kulturarbetarnas upprop
Kontakt Noomi Riedel,
Astrid Andersson Lilliehorn

 

#imaktenskorridorer
Politikernas upprop
Kontakt Aida Badeli, Carina Benjaminsson,
Lina Stenberg, Sandra Fogelberg

 

#inationensintresse
Uppsalas universitets upprop

 

#intebättreförr
Pensionärernas upprop

 

#intedinhora
Uppropet för kvinnor och transpersoner
med erfarenhet av prostitution
Kontakt Gabriella, Ida, Ida och Juliana

 

#inteförhandlingsbart
Fackrörelsens upprop

 

#inteminskuld
Finansbranschens upprop
Kontakt Louise Thilander

 

#killtheking
Hårdrockarnas upprop

 

#konstnärligfrihet
Konstnärernas upprop

 

#larmetgår
Brandkvinnornas upprop

 

#lexlotta
Socionomernas upprop

 

#listanärstängd
Nattklubbsvärldens upprop

 

#lättaankar
Sjökvinnornas upprop

 

#medvilkenrätt
Juristernas upprop

 

#metoobackstage 
Uppropet för de som arbetar bakom scen
Kontakt Anna Velander Gisslén, Åsa Kalmér

 

#nomore
Skolledarnas upprop

 

#nustickerdettill
Vårdpersonalens upprop

 

#närmusikentystnar
Musikernas upprop

 

#nödvärn
Polisernas upprop
Kontakt Kerstin Dejemyr, Maria Larsson,
Meta Broddare

 

#obekvämarbetstid
Handelsanställdas upprop
Kontakt Maria Karlsson

 

#omniberättarlyssnarvi
Uppropet av psykologer, för klienter.
Av sekretesskäl kan vi inte besvara mail från personer som söker råd eller hjälp till följd av att ha blivit utsatt.

 

#orosanmälan
Socialarbetarnas upprop
Kontakt Stina Birgegård, Ninni Carlsson,
Linda Maria Gustafsson, Marion Hellgren,
Frida Svensson

 

#psykakut
Upprop för alla som lever med psykisk ohälsa,
är anhörig eller som arbetar med gruppen

 

#påminvakt
Ordningsvakternas upprop

 

#påvåravillkor
Försäkringsbranschens upprop
Kontakt Hilma Björk

 

#rättattbearbeta
Uppropet för adekvat vård efter övergrepp

 

#sanningenskagöraerfria
Det frikyrkliga uppropet
Kontakt Karin Ingridsdotter

 

#sistabriefen
Reklam och PR-branschens upprop
Kontakt Ellinor Ekström, Elin Ahldén,
Maja Stridsberg, Mimmi Sköldberg

 

#sistasetet
Träningsbranschens upprop

 

#sistaspikenikistan
Samhällsbyggnadssektorns upprop
Kontakt Emmelie Renlund, Cajsa Winge

 

#skiljagnarnafrånvetet
Gröna näringens upprop
Kontakt Annika Bergman, Matilda von Rosen

 

#skrattetihalsen
Komikernas upprop

 

#slutavverkat
Skogsnäringens upprop

 

#slutvillkorat
Uppropet för kvinnor med funktionsnedsättning
Kontakt Denise Cresso

 

#slådövörattill
Dövcommunityts upprop

 

#ståuppigen
Kampsportarnas upprop

 

#teknisktfel
Teknikbranschens upprop
Kontakt Linda Sandberg, Jessica Nettelblad,
Linda Rydén, Julia Ekholm, Sara Jonasson

 

#timeout
Idrottsvärldens upprop
Kontakt Isabelle Widmark

 

#theshowisover
Cirkusvärldens upprop

 

#tystdansa
Dansarnas upprop

 

#tystdiplomati
Diplomaternas upprop
Kontakt Karin Hernmarck

 

#tystiklassen
Skolelevernas upprop
Kontakt Julia-Desirée Obitian

 

#tystnadtagning
Skådespelarnas upprop
Kontakt presstystnadtagning@gmail.com

 

#underytan
Uppropet för de som lever under
hedersrelaterat våld och förtryck
Kontakt Galaxia Elias

 

#utanskyddsnät
Uppropet för kvinnor i missbruk
och prostitution

 

#utantystnadsplikt
Läkarnas upprop
Kontakt

 

#utgrävningpågår
Arkeologernas upprop
Kontakt Petra Aldén Rudd, Annica Ramström

 

#vardeljus
Anställda inom Svenska kyrkans upprop
Kontakt Anne Sörman

 

#vikokaröver
Hotell och restaurangbranschens upprop

 

#virivermurarna
Anställda inom kriminalvårdens upprop
Kontakt Katarina Risberg, Mia Blomberg,
Malin Isaksson

 

#visjungerut
Operasångerskornas upprop

 

#visparkarbakut
Hästbranschens upprop
Kontakt Caroline Crafoord, Mika Thalén

 

#vispelarintemed
Spelbranschens upprop

 

#vårdensomsvek
Uppropet för patienter utsatta för övergrepp
Kontakt Natalia Valiente Vecchio

 

#youthworktoo
Fritidsledarnas upprop

 

#ålandockså
Det åländska uppropet
Kontakt Mia Hanström

KONTAKTA OSS

Samordnare är Elin Andersson och Emmy Lilliehorn.
Du kontaktar oss på metoouppropen@gmail.com.